Alle aktive i Holmlia Sportsklubb må belate medlemskontingent til klubben. Medlemskontingenten fastsettes av klubbens årsmøte og er for 2017

  • kr 200 for aktive medlemmer
  • kr 100 for støttemedlemmer
  • kr 500 for familiemedlemskap

Medlemskontingent sendes ut i løpet av første kvartal til alle som er regsitrert som medlemmer i klubben. Derretter sendes kravet ut fortløpende til nyinnmeldte. Nye medlemmer som starter etter 1. august, betaler kr 100 for medlemskap det første året. Klubbens kasserer kan kontaktes på epost karimhove@gmail.com ved spørsmål knyttet til medlemskontingent.

Antall betalende medlemmer er grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd. Betalt medlemskontingen er derfor viktig for klubben.

Kravet sendes ut pr epost til alle som er registrert med epostadresse, ellers sendes kravet ut pr post. Medlemsinformajson kan vedlikeholdes av det enkelte medlem via minidrett.no.

Powered by: Bloc